AFACERI CU IMPACT
MARCA
care
reprezintă
SOCIALE
toate
afacerile
VREI SĂ AFLI
MAI MULTE?
AFACERI CU IMPACT
MARCA
care
reprezintă
SOCIALE
toate
afacerile
VREI SĂ AFLI
MAI MULTE?
AFACERI CU IMPACT
MARCA
care
reprezintă
SOCIALE
toate
afacerile
VREI SĂ AFLI
MAI MULTE?
CE REPREZINTĂ
MARCA SOCIALĂ?
  • Marca socială este creată de Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social din Republica Moldova și reprezintă o emblemă a angajamentului nostru față de comunitate și inovație. Acest logo nu este doar o simplă imagine, este o reprezentare vizuală a scopului nostru de a evidenția produsele și serviciile oferite de întreprinderile sociale din țară.

  • În spatele acestui simbol se află o misiune puternică de a sprijini antreprenorii sociali în crearea unui impact pozitiv în societate, oferind soluții inovatoare pentru provocările actuale. Cu această marcă, ne dorim să promovăm sustenabilitatea, incluziunea și progresul economic al comunității noastre.

  • Este o invitație către toți cei care cred în puterea schimbării și a solidarității să se alăture acestei mișcări și să facă parte dintr-o lume mai bună pentru toți.
Impact
Rezultatele măsurabile și tangibile ale unei acțiuni sau inițiative, care aduc beneficii semnificative comunității sau mediului înconjurător.

În antreprenoriatul social, impactul este o măsură centrală a succesului și reflectă capacitatea unei afaceri de a aduce schimbări pozitive și durabile în lume.
Sustenabilitate
Inovare
Incluziune
Rezultatul unui angajament de a crea o societate în care fiecare individ se simte acceptat, respectat și implicat, indiferent de origine, abilități sau condiție socio-economică.

În contextul antreprenoriatului social, acest termen reflectă dorința de a asigura accesul la oportunități egale și de a promova diversitatea și echitatea în afaceri
Procesul de a introduce ceva nou sau de a aduce îmbunătățiri semnificative într-un domeniu specific. În antreprenoriatul social, inovarea poate lua forme variate, de la dezvoltarea unor noi modele de afaceri până la adaptarea tehnologiilor existente pentru a aborda probleme sociale sau de mediu.
Capacitatea de a dezvolta și menține afaceri și inițiative care satisfac nevoile prezentului fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

În cadrul antreprenoriatului social, sustenabilitatea poate implica atât aspecte economice, cât și sociale și de mediu.
CE REPREZINTĂ
MARCA SOCIALĂ?
  • Marca socială este creată de Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social din Republica Moldova și reprezintă o emblemă a angajamentului nostru față de comunitate și inovație. Acest logo nu este doar o simplă imagine, este o reprezentare vizuală a scopului nostru de a evidenția produsele și serviciile oferite de întreprinderile sociale din țară.

  • În spatele acestui simbol se află o misiune puternică de a sprijini antreprenorii sociali în crearea unui impact pozitiv în societate, oferind soluții inovatoare pentru provocările actuale. Cu această marcă, ne dorim să promovăm sustenabilitatea, incluziunea și progresul economic al comunității noastre.

  • Este o invitație către toți cei care cred în puterea schimbării și a solidarității să se alăture acestei mișcări și să facă parte dintr-o lume mai bună pentru toți.
Impact
Rezultatele măsurabile și tangibile ale unei acțiuni sau inițiative, care aduc beneficii semnificative comunității sau mediului înconjurător.

În antreprenoriatul social, impactul este o măsură centrală a succesului și reflectă capacitatea unei afaceri de a aduce schimbări pozitive și durabile în lume.
Sustenabilitate
Capacitatea de a dezvolta și menține afaceri și inițiative care satisfac nevoile prezentului fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

În cadrul antreprenoriatului social, sustenabilitatea poate implica atât aspecte economice, cât și sociale și de mediu.
Inovare
Procesul de a introduce ceva nou sau de a aduce îmbunătățiri semnificative într-un domeniu specific. În antreprenoriatul social, inovarea poate lua forme variate, de la dezvoltarea unor noi modele de afaceri până la adaptarea tehnologiilor existente pentru a aborda probleme sociale sau de mediu.
Incluziune
Rezultatul unui angajament de a crea o societate în care fiecare individ se simte acceptat, respectat și implicat, indiferent de origine, abilități sau condiție socio-economică.

În contextul antreprenoriatului social, acest termen reflectă dorința de a asigura accesul la oportunități egale și de a promova diversitatea și echitatea în afaceri
CE REPREZINTĂ
MARCA SOCIALĂ?
  • Marca socială este creată de Platforma pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social din Republica Moldova și reprezintă o emblemă a angajamentului nostru față de comunitate și inovație. Acest logo nu este doar o simplă imagine, este o reprezentare vizuală a scopului nostru de a evidenția produsele și serviciile oferite de întreprinderile sociale din țară.

  • În spatele acestui simbol se află o misiune puternică de a sprijini antreprenorii sociali în crearea unui impact pozitiv în societate, oferind soluții inovatoare pentru provocările actuale. Cu această marcă, ne dorim să promovăm sustenabilitatea, incluziunea și progresul economic al comunității noastre.

  • Este o invitație către toți cei care cred în puterea schimbării și a solidarității să se alăture acestei mișcări și să facă parte dintr-o lume mai bună pentru toți.
Impact
Rezultatele măsurabile și tangibile ale unei acțiuni sau inițiative, care aduc beneficii semnificative comunității sau mediului înconjurător.

În antreprenoriatul social, impactul este o măsură centrală a succesului și reflectă capacitatea unei afaceri de a aduce schimbări pozitive și durabile în lume.
Sustenabilitate
Capacitatea de a dezvolta și menține afaceri și inițiative care satisfac nevoile prezentului fără a compromite abilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

În cadrul antreprenoriatului social, sustenabilitatea poate implica atât aspecte economice, cât și sociale și de mediu.
Inovare
Procesul de a introduce ceva nou sau de a aduce îmbunătățiri semnificative într-un domeniu specific. În antreprenoriatul social, inovarea poate lua forme variate, de la dezvoltarea unor noi modele de afaceri până la adaptarea tehnologiilor existente pentru a aborda probleme sociale sau de mediu.
Incluziune
Rezultatul unui angajament de a crea o societate în care fiecare individ se simte acceptat, respectat și implicat, indiferent de origine, abilități sau condiție socio-economică.

În contextul antreprenoriatului social, acest termen reflectă dorința de a asigura accesul la oportunități egale și de a promova diversitatea și echitatea în afaceri
0000
+
BENEFICIARI ANUAL
Alegând serviciile și produsele oferite de întreprinderile sociale, nu doar că vă satisfaceți nevoile, dar contribuiți și la o schimbare pozitivă în comunitate.
00
00
+
+
ÎNTREPRINDERI SOCIALE
PROIECTE SOCIALE
CONCEPTUL DE
ANTREPRENORIAT SOCIAL
Antreprenoriatul social este o abordare inovatoare în lumea afacerilor, care pune accentul pe generarea de impact social pozitiv în comunitate. Acesta merge dincolo de obiectivul clasic al obținerii de profit și vizează soluționarea problemelor sociale și a inechităților. În Republica Moldova, antreprenoriatul social se concentrează pe identificarea și abordarea nevoilor critice ale comunităților, oferind în același timp sustenabilitate financiară și creștere economică. Prin intermediul unor modele de afaceri inovatoare, întreprinderile sociale își propun să creeze valoare socială și să promoveze schimbarea în bine. Ele pot activa într-o varietate de domenii, cum ar fi educația, sănătatea, protecția mediului sau incluziunea socială, având ca scop final îmbunătățirea calității vieții comunităților vulnerabile sau marginalizate.
Întreprinderile sociale se diferențiază de afacerile tradiționale prin misiunea lor socială și orientarea către rezolvarea problemelor sociale. În timp ce afacerile tradiționale urmăresc în principal obținerea de profit, întreprinderile sociale reinvestesc surplusul lor în îndeplinirea misiunii sociale. Ele sunt axate pe valorile etice și sociale, având un scop dublu: să genereze beneficii financiare și să producă un impact pozitiv în comunitate. În Republica Moldova, întreprinderile sociale acționează ca agenți de schimbare, aducând inovație și soluții la problemele sociale și economice. Ele se angajează în activități economice sustenabile, însă cu un accent deosebit pe aspectele umane și de mediu, ceea ce le diferențiază semnificativ de afacerile tradiționale.
Principalele obiective ale unui antreprenoriat social sunt strâns legate de rezolvarea problemelor sociale și de îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților. În Republica Moldova, aceste obiective includ combaterea sărăciei și excluziunii sociale, promovarea incluziunii și coeziunii sociale, susținerea educației și sănătății, protejarea mediului înconjurător și promovarea dezvoltării economice durabile. Întreprinderile sociale își propun să creeze valoare pentru întreaga comunitate, nu doar pentru acționari sau proprietari, și să contribuie la construirea unei societăți mai juste și mai echitabile. Ele folosesc inovația și creativitatea pentru a găsi soluții eficiente și durabile pentru problemele sociale, având un impact pozitiv și durabil asupra vieții oamenilor.
Inovația și sustenabilitatea sunt două aspecte fundamentale în antreprenoriatul social din Republica Moldova. Inovația este motorul care impulsionează schimbarea și generează soluții noi și eficiente pentru problemele sociale și economice. Întreprinderile sociale sunt adesea în căutare de noi modalități de a aborda și de a rezolva nevoile comunităților, folosind tehnologii inovatoare, modele de afaceri creative și colaborări strategice. Sustenabilitatea este esențială pentru asigurarea continuității și extinderii impactului social. Întreprinderile sociale își propun să fie viabile din punct de vedere financiar pe termen lung, astfel încât să poată continua să ofere servicii și produse de calitate și să susțină inițiativele lor sociale pe termen nelimitat. Sustenabilitatea financiară este crucială pentru a asigura că întreprinderile sociale își pot menține și extinde impactul pozitiv în comunitatea lor.
Un antreprenor social este un om de afaceri pe care îl interesează comunitatea sa și se preocupă de binele acesteia
Un antreprenor social este un om de afaceri pe care îl interesează comunitatea sa și se preocupă de binele acesteia
Prin intermediul proiectului ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri” au fost oferite granturi pentru crearea a 9 întreprinderi sociale. Proiectul a fost implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Internațional Dezvoltare (USAID) la Inițiativa Prezidențială pentru Programul Global Anti-Trafic, Guvernul din România, și „Fondul de urgență”, un program internațional creat de George Soros în vara lui 2009 pentru a atenua efectele negative ale crizei economice în Asia Centrală, de Est și de Sud-Est și Centrală.
Axa Management Consulting a elaborat un studiu: Antreprenoriatul social în Republica Moldova: ”Perspective și realități de la solicitarea Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului „Susţinerea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, implementat din resursele financiare oferite de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
OIM a organizat instruiri pentru ONG-le din reg transnistreană în domeniul antreprenoriatului social.
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social a fost organizată de AO Eco Răzeni și susținută financiar de SOIR Moldova.
A fost elaborat Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen” în cadrul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri”, implementat de IDIS „Viitorul”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, co-finanțat și implementat de PNUD Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, al Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul realizată în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Fundația Est-Europeană, Reprezentanța IM Swedish Development Partner și Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Ambasadei Austriei la Chișinău.
CNTM a elaborat studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”. Acest ghid a fost finanțat de poporul american prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
PARLAMENTUL a adoptat legea antreprenoriatului social LEGE Nr. 223 din 02-11-2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative și publicat în Monitorul Oficial Nr. 411-420 art. 689
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova (administrată de AO Ecovisio). Platforma implementează activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.
În 2022 au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale prin intermediul Fundației Est-Europene.
2007-2010
Proiectul - ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri”
2013
Studiul - Antreprenoriatul social în Republica Moldova:”Perspective și realități”
2014-2015
Instruiri pentru ONG-urile din
regiunea transnistreană în domeniul antreprenoriatului social
2016
Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen”
2016
Studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”
2018-2020
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 30 000 euro organizațiilor societății civile
2015
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
2016
A doua Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
2017
Adoptarea Legii cu privire la Antreprenoriat Social
2021
Lansarea Platformei pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
2022
Deschiderea a 4 Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale
Un antreprenor social este un om de afaceri pe care îl interesează comunitatea sa și se preocupă de binele acesteia
Un antreprenor social este un om de afaceri pe care îl interesează comunitatea sa și se preocupă de binele acesteia
Prin intermediul proiectului ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri” au fost oferite granturi pentru crearea a 9 întreprinderi sociale. Proiectul a fost implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Internațional Dezvoltare (USAID) la Inițiativa Prezidențială pentru Programul Global Anti-Trafic, Guvernul din România, și „Fondul de urgență”, un program internațional creat de George Soros în vara lui 2009 pentru a atenua efectele negative ale crizei economice în Asia Centrală, de Est și de Sud-Est și Centrală.
Axa Management Consulting a elaborat un studiu: Antreprenoriatul social în Republica Moldova: ”Perspective și realități de la solicitarea Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului „Susţinerea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, implementat din resursele financiare oferite de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
OIM a organizat instruiri pentru ONG-le din reg transnistreană în domeniul antreprenoriatului social.
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social a fost organizată de AO Eco Răzeni și susținută financiar de SOIR Moldova.
A fost elaborat Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen” în cadrul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri”, implementat de IDIS „Viitorul”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, co-finanțat și implementat de PNUD Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, al Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul realizată în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Fundația Est-Europeană, Reprezentanța IM Swedish Development Partner și Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Ambasadei Austriei la Chișinău.
CNTM a elaborat studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”. Acest ghid a fost finanțat de poporul american prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
PARLAMENTUL a adoptat legea antreprenoriatului social LEGE Nr. 223 din 02-11-2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative și publicat în Monitorul Oficial Nr. 411-420 art. 689
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova (administrată de AO Ecovisio). Platforma implementează activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.
În 2022 au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale prin intermediul Fundației Est-Europene.
2007-2010
Proiectul - ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri”
2013
Studiul - Antreprenoriatul social în Republica Moldova:”Perspective și realități”
2014-2015
Instruiri pentru ONG-urile din
regiunea transnistreană în domeniul antreprenoriatului social
2016
Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen”
2016
Studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”
2018-2020
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 30 000 euro organizațiilor societății civile
2015
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
2016
A doua Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
2017
Adoptarea Legii cu privire la Antreprenoriat Social
2021
Lansarea Platformei pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
2022
Deschiderea a 4 Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale
CATALOGUL
ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE
„PROCURĂ DE LA ANTREPRENORII SOCIALI ȘI OFERĂ UN IMPACT DUBLU”
TOATE
PRODUSE
SERVICII
PARTENERI
EVENIMENTE CHEIE
„PROCURĂ DE LA ANTREPRENORII SOCIALI ȘI OFERĂ UN IMPACT DUBLU”
16 mai 2024
CONERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI
”SOCIETATEA CIVILĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ ȘI INLUZIVĂ A ȚĂRII”
24 - 25 mai 2024
CONERINȚA DESRPRE ANTREPRENORIAT SOCIAL
IMPACT DAYS 2024
VREI SĂ DEVII
ANTREPRENOR SOCIAL?
VREI SĂ PROCURI DE LA ÎNTREPRINDERI SOCIALE?
Pentru mai multe detalii despre MARCA SOCIALĂ, sau despre afacerile sociale, puteți să ne contactați prin următoarele metode:
Acest website a fost creat și este menținut cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact. Conținutul acestuia aparține Fundației Est-Europene şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene sau Suediei.
MARCA SOCIALĂ
TEL: + 373 68 814 416
MAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
DEVINO SUSȚINĂTOR AL
AFACERILOR CU IMPACT
DEVINO ȘI TU
ANTREPRENOR SOCIAL
CONTACTEAZĂ-NE SINGUR
EMAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
TEL: +373 68814416
Lasă datele de contact și te vom contacta noi în cel mai scurt timp posibil!
DEVINO ȘI TU
ANTREPRENOR SOCIAL
CONTACTEAZĂ-NE SINGUR
EMAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
TEL: +373 68814416
Lasă datele de contact și te vom contacta noi în cel mai scurt timp posibil!
DEVINO SUSȚINĂTOR AL
AFACERILOR CU IMPACT
CONTACTEAZĂ-NE SINGUR
EMAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
TEL: +373 68814416