CUM S-A DEZVOLTAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ANTREPRENORIATUL SOCIAL
"Fiecare mică acțiune contează în construirea unui viitor mai luminos pentru toți."
2024
Catalogul Întreprinderilor Sociale realizat de Fundația Est-Europeană
Fundația Est-Europeană a compilat catalogul întreprinderilor sociale din cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă a țării” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.
2023
Ghidul despre Antreprenoriat Social
Afost elaborat Ghidul despre Antreprenoriat Social de către AO EcoVisio în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Dezvoltare, Asociația Antreprenoriatului Social, cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade) implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
August 2022
A fost lansat primul accelerator de Antreprenoriat Social
În Republica Moldova a fost lansat primul accelerator al antreprenoriatului social, un hub de susținere a antreprenoriatului social din regiunea centru, ce va contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Acceleratorul a fost deschis de Camera de Comerț și Industrie cu suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est-Europene.
2022
Studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”
Keystone Moldova a lansat studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”. Scopul cercetării: Analiza percepțiilor, atitudinilor și practicilor populației de vârstă activă din Republica Moldova, a autorităților publice, organizațiilor societății civile, întreprinderilor mici și mijlocii și altor actori cu referire la antreprenoriatul social.
Trei întreprinderi sociale din regiunile Ungheni și Cahul au beneficiat de granturi în valoare totală de până la 60.000 euro, oferite de Uniunea Europeană, în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD şi UNICEF.
2023
UE a oferit finanțare de peste 60.000 de EURO pentru 3 întreprinderi
Cea de-a VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social cu genericul “Antreprenoriatul social: tendințe și provocări pentru un sector în dezvoltare” a fost organizată de AO Eco-Răzeni.
2022
A VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social
A fost elaborată Cartea Albă a antreprenoriatului social de un grup de consultanți cu experiență în sectorul non-profit, cadrul legislativ și economia socială, în strânsă colaborare cu echipa AO „EcoVisio” și Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea Cărții albe sunt analiza din oficiu, cercetarea în teren și consultările pentru validare.
2022
Elaborarea Cărții Albe cu privire la Antreprenoriatul Social
În 2022 au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale prin intermediul Fundației Est-Europene.
2022
Au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS)
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 35 000 euro organizațiilor societății civile în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă ți sustenabilă a țării”.
2021-2024
Fundația Est-Europeană a oferit granturi de peste 500.000 EURO
2022-2024
Fundația Est-Europeană a oferit granturi de peste 300.000 EURO
Fundația Est-Europeană a oferit 10 granturi a câte 37 500 euro organizațiilor societății civile pentru crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”.
2021
ODIMM a lansat platforma antreprenoriatului social
ODIMM a lansat platforma antreprenoriatului social în cadrul evenimentului de încheiere a Campaniei de informare și promovare a Antreprenoriatului Social, desfășurat pe data de 2 decembrie 2021.
Campania de informare și promovare a antreprenoriatului social a fost inițiată și susținută de Proiectul transnațional Finance4SocialChange, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDER, IPA, ENI). Scopul proiectului este promovarea impactului social și stimularea dezvoltării companiilor interesate de soluționarea problemelor comunitare. ODIMM este partener, alături de alte 19 instituții din 15 țări din regiunea Dunării.
A VI-a ediție a Conferinței Naționale de Antreprenoriat Social, a fost axată pe cadru legal favorabil pentru antreprenorii sociali.
2021
A VI-a ediție a Conferinței Naționale de Antreprenoriat Social
2021
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova (administrată de AO Ecovisio). Platforma implementează activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.
A fost elaborat și prezentat raportul de studiu de referință în Republica Moldova în cadrul proiectului finanțat de UE „EU4Youth – Deblocarea potențialului tinerilor antreprenori sociali în Moldova și Ucraina”. Acest raport de studiu prezintă rezultatele cercetării privind situația antreprenoriatului social în Republica Moldova, accesul la capital al întreprinderilor sociale în Moldova, descrierea detaliată a cadrului legal privind AS în țară.
2020
Raportul de studiu de referință în Republica Moldova
2020
Planul național de dezvoltare a antreprenoriatului social pentru perioada 2021-2025
A fost elaborat Planul național de dezvoltare a antreprenoriatului social pentru perioada 2021-2025 și Programul Național pentru susținerea antreprenoriatului social 2021-2025 de către GIZ, care ulterior nu au fost aprobate.
Fundația Est-Europeană a elaborat metodologia de măsurare a impactului social al întreprinderilor sociale din Republica Moldova (ROM/RUS).
2020
Metodologia de măsurare a impactului social al întreprinderilor sociale
Comisia Națională pentru AS, pentru prima dată, a oferit statut de întreprindere socială la trei organizații ale societății civile.
2019
Primele ÎNTREPRINDERI SOCIALE cu statut oficial
2019-2025
Au fost create sau dezvoltate 5 întreprinderi sociale pe malul stâng al Nistrului (3 fiind conduse de femei).
În perioada 2019-2025 în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” au fost create sau dezvoltate 5 întreprinderi sociale pe malul stâng al Nistrului (3 fiind conduse de femei).
2019
A V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social
Cea de-a V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social a fost desfășurată la Chișinău, Centrul de instruiri Keystone, dedicată evaluării impactului întreprinderilor sociale, promovării bunelor practici și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova.
A fost elaborat Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Acest document de analiza a fost elaborat pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a contractului de asistență tehnică și financiară pe care îl are încheiat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului ” Economic Policy Advice to the Moldovan Government”.
2019
Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova.
2018-2020
Fundația Est-Europenă a oferit peste 450.000 de EURO pentru dezvoltarea sectorului
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 30 000 euro organizațiilor societății civile în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.
A patra ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social și-a propus ca generic să exploreze, în cadrul unei mese rotunde, mecanismele de finanțare guvernamentala directă pentru întreprinderile sociale, să analizeze modele de politici si practici europene, dar și să identifice soluții viabile pentru Republica Moldova.
2018
A 4-a ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social
2018
Studiul privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova
A fost elaborat studiul privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 "EAST Entrepreneurial (Training Strategic)" implementat de Institutul de Formare și Dezvoltare MilleniuM. Studiul oferă o imagine de ansamblu asupra situației actuale din domeniul antreprenoriatului social și al oportunităților de antreprenoriat pentru tineri.
Cea de-a 3-a ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social a avut ca obiectiv central valorificarea misiunii întreprinderilor sociale ca promotori ai schimbării pozitive spre o societate incluzivă.
2017
A 3-a ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social
CNTM a elaborat studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”. Acest ghid a fost finanțat de poporul american prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
2017
Studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”
2017
Parlamentul a adoptat Legea cu privire la Antreprenoriat Social
PARLAMENTUL a adoptat legea antreprenoriatului social LEGE Nr. 223 din 02-11-2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative și publicat în Monitorul Oficial Nr. 411-420 art. 689
2016
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul realizată în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Fundația Est-Europeană, Reprezentanța IM Swedish Development Partner și Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Ambasadei Austriei la Chișinău.
A fost elaborat Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen” în cadrul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri”, implementat de IDIS „Viitorul”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, co-finanțat și implementat de PNUD Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, al Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
2016
Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen”
2015
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social a fost organizată de AO Eco Răzeni și susținută financiar de SOIR Moldova.
OIM a organizat instruiri pentru ONG-urile din regiunea transnistreană în domeniul antreprenoriatului social.
2014-2015
Antreprenoriatul Social în regiunea Transnistreană
2013
Studiul - Antreprenoriatul social în Republica Moldova:”Perspective și realități”
Axa Management Consulting a elaborat un studiu: Antreprenoriatul social în Republica Moldova: ”Perspective și realități de la solicitarea Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului „Susţinerea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, implementat din resursele financiare oferite de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
Prin intermediul proiectului ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri” au fost oferite granturi pentru crearea a 9 întreprinderi sociale. Proiectul a fost implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Internațional Dezvoltare (USAID) la Inițiativa Prezidențială pentru Programul Global Anti-Trafic, Guvernul din România, și „Fondul de urgență”, un program internațional creat de George Soros în vara lui 2009 pentru a atenua efectele negative ale crizei economice în Asia Centrală, de Est și de Sud-Est și Centrală.
2007-2010
Proiectul ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri”
2024
Catalogul Întreprinderilor Sociale realizat de Fundația Est-Europeană
Fundația Est-Europeană a compilat catalogul întreprinderilor sociale din cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă a țării” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.
2023
Ghidul despre Antreprenoriat Social
Afost elaborat Ghidul despre Antreprenoriat Social de către AO EcoVisio în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Dezvoltare, Asociația Antreprenoriatului Social, cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade) implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
August 2022
A fost lansat primul accelerator de Antreprenoriat Social
În Republica Moldova a fost lansat primul accelerator al antreprenoriatului social, un hub de susținere a antreprenoriatului social din regiunea centru, ce va contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Acceleratorul a fost deschis de Camera de Comerț și Industrie cu suportul financiar al Uniunii Europene prin intermediul Fundației Est-Europene.
2022
Studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”
Keystone Moldova a lansat studiul „Cunoștințe, atitudini și comportamente în domeniul antreprenoriatului social din Republica Moldova”. Scopul cercetării: Analiza percepțiilor, atitudinilor și practicilor populației de vârstă activă din Republica Moldova, a autorităților publice, organizațiilor societății civile, întreprinderilor mici și mijlocii și altor actori cu referire la antreprenoriatul social.
Trei întreprinderi sociale din regiunile Ungheni și Cahul au beneficiat de granturi în valoare totală de până la 60.000 euro, oferite de Uniunea Europeană, în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD şi UNICEF.
2023
UE a oferit finanțare de peste 60.000 de EURO pentru 3 întreprinderi
Cea de-a VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social cu genericul “Antreprenoriatul social: tendințe și provocări pentru un sector în dezvoltare” a fost organizată de AO Eco-Răzeni.
2022
A VII-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social
A fost elaborată Cartea Albă a antreprenoriatului social de un grup de consultanți cu experiență în sectorul non-profit, cadrul legislativ și economia socială, în strânsă colaborare cu echipa AO „EcoVisio” și Platforma pentru dezvoltarea Antreprenoriatului Social (PDAS) din Moldova. Metodele de cercetare utilizate la elaborarea Cărții albe sunt analiza din oficiu, cercetarea în teren și consultările pentru validare.
2022
Elaborarea Cărții Albe cu privire la Antreprenoriatul Social
În 2022 au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS) (trei pe malul drept al Nistrului și unul pe malul stâng al Nistrului) pentru a sprijini crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale prin intermediul Fundației Est-Europene.
2022
Au fost deschise patru Centre (Hub-uri) Regionale de Suport în Afaceri ale Întreprinderilor Sociale (CRSAÎS)
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 35 000 euro organizațiilor societății civile în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă ți sustenabilă a țării”.
2021-2024
Fundația Est-Europeană a oferit granturi de peste 500.000 EURO
2022-2024
Fundația Est-Europeană a oferit granturi de peste 300.000 EURO
Fundația Est-Europeană a oferit 10 granturi a câte 37 500 euro organizațiilor societății civile pentru crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Moldova”.
2021
ODIMM a lansat platforma antreprenoriatului social
ODIMM a lansat platforma antreprenoriatului social în cadrul evenimentului de încheiere a Campaniei de informare și promovare a Antreprenoriatului Social, desfășurat pe data de 2 decembrie 2021.
Campania de informare și promovare a antreprenoriatului social a fost inițiată și susținută de Proiectul transnațional Finance4SocialChange, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene (FEDER, IPA, ENI). Scopul proiectului este promovarea impactului social și stimularea dezvoltării companiilor interesate de soluționarea problemelor comunitare. ODIMM este partener, alături de alte 19 instituții din 15 țări din regiunea Dunării.
A VI-a ediție a Conferinței Naționale de Antreprenoriat Social, a fost axată pe cadru legal favorabil pentru antreprenorii sociali.
2021
A VI-a ediție a Conferinței Naționale de Antreprenoriat Social
2021
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova
A fost lansată Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova (administrată de AO Ecovisio). Platforma implementează activități de advocacy pentru politici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și promovarea intereselor antreprenorilor sociali.
A fost elaborat și prezentat raportul de studiu de referință în Republica Moldova în cadrul proiectului finanțat de UE „EU4Youth – Deblocarea potențialului tinerilor antreprenori sociali în Moldova și Ucraina”. Acest raport de studiu prezintă rezultatele cercetării privind situația antreprenoriatului social în Republica Moldova, accesul la capital al întreprinderilor sociale în Moldova, descrierea detaliată a cadrului legal privind AS în țară.
2020
Raportul de studiu de referință în Republica Moldova
2020
Planul național de dezvoltare a antreprenoriatului social pentru perioada 2021-2025
A fost elaborat Planul național de dezvoltare a antreprenoriatului social pentru perioada 2021-2025 și Programul Național pentru susținerea antreprenoriatului social 2021-2025 de către GIZ, care ulterior nu au fost aprobate.
Fundația Est-Europeană a elaborat metodologia de măsurare a impactului social al întreprinderilor sociale din Republica Moldova (ROM/RUS).
2020
Metodologia de măsurare a impactului social al întreprinderilor sociale
Comisia Națională pentru AS, pentru prima dată, a oferit statut de întreprindere socială la trei organizații ale societății civile.
2019
Primele ÎNTREPRINDERI SOCIALE cu statut oficial
2019-2025
Au fost create sau dezvoltate 5 întreprinderi sociale pe malul stâng al Nistrului (3 fiind conduse de femei).
În perioada 2019-2025 în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” au fost create sau dezvoltate 5 întreprinderi sociale pe malul stâng al Nistrului (3 fiind conduse de femei).
2019
A V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social
Cea de-a V-a ediție a Conferinţei Naționale pentru Antreprenoriat Social a fost desfășurată la Chișinău, Centrul de instruiri Keystone, dedicată evaluării impactului întreprinderilor sociale, promovării bunelor practici și dezvoltării economiei sociale în Republica Moldova.
A fost elaborat Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova. Acest document de analiza a fost elaborat pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii ca urmare a contractului de asistență tehnică și financiară pe care îl are încheiat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului ” Economic Policy Advice to the Moldovan Government”.
2019
Raport de analiză a situației actuale și a provocărilor în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova.
2018-2020
Fundația Est-Europenă a oferit peste 450.000 de EURO pentru dezvoltarea sectorului
Fundația Est-Europeană a oferit 15 granturi a câte 30 000 euro organizațiilor societății civile în cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”.
A patra ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social și-a propus ca generic să exploreze, în cadrul unei mese rotunde, mecanismele de finanțare guvernamentala directă pentru întreprinderile sociale, să analizeze modele de politici si practici europene, dar și să identifice soluții viabile pentru Republica Moldova.
2018
A 4-a ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social
2018
Studiul privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova
A fost elaborat studiul privind situația antreprenoriatului social și posibilitățile antreprenoriale ale tinerilor în Republica Moldova de Asociația Națională a Tinerilor Manageri în cadrul proiectului Erasmus + KA2 "EAST Entrepreneurial (Training Strategic)" implementat de Institutul de Formare și Dezvoltare MilleniuM. Studiul oferă o imagine de ansamblu asupra situației actuale din domeniul antreprenoriatului social și al oportunităților de antreprenoriat pentru tineri.
Cea de-a 3-a ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social a avut ca obiectiv central valorificarea misiunii întreprinderilor sociale ca promotori ai schimbării pozitive spre o societate incluzivă.
2017
A 3-a ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Antreprenoriat Social
CNTM a elaborat studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”. Acest ghid a fost finanțat de poporul american prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
2017
Studiul ”Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul centrelor de tineret”
2017
Parlamentul a adoptat Legea cu privire la Antreprenoriat Social
PARLAMENTUL a adoptat legea antreprenoriatului social LEGE Nr. 223 din 02-11-2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative și publicat în Monitorul Oficial Nr. 411-420 art. 689
2016
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social
A doua ediție a Conferinței Naționale pentru Antreprenoriat Social a avut loc în perioada 15 – 17 noiembrie 2016 la Chișinău, Bălți și Cahul realizată în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Fundația Est-Europeană, Reprezentanța IM Swedish Development Partner și Atașatul pentru Muncă, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Ambasadei Austriei la Chișinău.
A fost elaborat Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen” în cadrul proiectului „Sensibilizarea opiniei publice privind echilibrul de gen în spațiul politic și de afaceri”, implementat de IDIS „Viitorul”, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO), conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, co-finanțat și implementat de PNUD Moldova și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, al Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.
2016
Policy Brief ”Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen”
2015
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social
Prima Conferință Națională pentru Antreprenoriatul Social a fost organizată de AO Eco Răzeni și susținută financiar de SOIR Moldova.
OIM a organizat instruiri pentru ONG-urile din regiunea transnistreană în domeniul antreprenoriatului social.
2014-2015
Antreprenoriatul Social în regiunea Transnistreană
2013
Studiul - Antreprenoriatul social în Republica Moldova:”Perspective și realități”
Axa Management Consulting a elaborat un studiu: Antreprenoriatul social în Republica Moldova: ”Perspective și realități de la solicitarea Fundaţiei Est-Europene, în cadrul programului „Susţinerea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, implementat din resursele financiare oferite de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
Prin intermediul proiectului ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri” au fost oferite granturi pentru crearea a 9 întreprinderi sociale. Proiectul a fost implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Internațional Dezvoltare (USAID) la Inițiativa Prezidențială pentru Programul Global Anti-Trafic, Guvernul din România, și „Fondul de urgență”, un program internațional creat de George Soros în vara lui 2009 pentru a atenua efectele negative ale crizei economice în Asia Centrală, de Est și de Sud-Est și Centrală.
2007-2010
Proiectul ”Oportunități mai bune pentru femei și tineri”
PARTENERI
VREI SĂ DEVII
ANTREPRENOR SOCIAL?
VREI SĂ PROCURI DE LA ÎNTREPRINDERI SOCIALE?
Pentru mai multe detalii despre MARCA SOCIALĂ, sau despre afacerile sociale, puteți să ne contactați prin următoarele metode:
Acest website a fost creat și este menținut cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact. Conținutul acestuia aparține Fundației Est-Europene şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene sau Suediei.
MARCA SOCIALĂ
TEL: + 373 68 814 416
MAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
DEVINO SUSȚINĂTOR AL
AFACERILOR CU IMPACT
DEVINO ȘI TU
ANTREPRENOR SOCIAL
CONTACTEAZĂ-NE SINGUR
EMAIL: laurentiu.racu@ecovisio.org
TEL: +373 68814416